Mayor Garin

“Mayor Garin” – MABUDLAY pukanon ang serbisyo nga mapag-on bangud sa padayon nga pagsakdag sang mga pumuluyo nga naga-ugyon.

Sa bisan sin-o man nga nagapanghimanwa sa bisan diin man nga banwa, ang lyabi agud nga sakdagon sang pumuluyo amo ang himpit nga serbisyo, wala sang pagpakuno-kuno kag ginapasulabi ang mga mas nagakinahanglan kag kubos sa komunidad.

Indi matakus sa tinaga. Ginahurma sang tagsa ka akto ang dagway sang sahi sang pagserbisyo kag diri nagasandig sa ila pagpati kag pagsakdag ang mga pumuluyo. Bisan ano pa ka sugid sang isa ka tawo, bisan manami pa siya pamatian sa iya pamulong-pulong, apang kon sa serbisyo siya ang kalong, ang tawo madulaan sang gana kag magalas-ay sa paghatag sang suporta.

Napamatud-an na ini sang pamilya Garin sa primer distrito sa probinsya sang Iloilo. Madugay na nga tinuig ang nakalipas apang ang pagsakdag sang tawo wala nagaligwat.

Nahurma na sa paminsaron kag balatyagon sang kada henerasyon ang sahi sang pagdumala kag ila namat-an ang pag-ulikid sa mga pigado kag nagakinahanglan.

Mayor Garin. Masami nga ginabungat sang mga pumuluyo sa banwa sang Guimbal. Ipatuhoy man ini nga tinaga sa iloy, sa amay ukon sa mga anak, ang kahulugan amo ang serbisyo nga indi matupungan.

Matuod gid man nga pila na ka dekada ang nakalipas apang ang tanan nga nakalabay sa primer distrito ang nagadayaw sa madamo kag manami nga mga proyekto.

Sa tunga sang intriga kag pagpasibangud, ang kauswagan wala nagausmod. Ginapabugal sang kada isa ang nadangatan sang ila kada banwa. Ginadayaw ang kahugod sang mga nagaserbisyo para sa pagtin-ad sang ila mga banwa. Pinasahi ang primer distrito bangud sa madamo nga proyekto nga nagahatag benepisyo sa tawo.

Nag-alagad ang amay, nagbulos ang tiayon, ginsundan sang mga anak, apang padayon ang suporta sang pumuluyo. Wala sila ginapaslaw sang tawo bangud wala nila ginapaslaw ang pumuluyo.

Sa tanan nga tion, ila gina-ulikid ang mga pumuluyo kag ini ang nagaduso sa ila sa pagbalay sang mga programa, polisiya kag mga hagna nga makahatag sang benepisyo sa mga pumuluyo ilabi na ang mga tigulang, ang mga may kasablagan sa lawas, kag mga solo parent nga nagahimakas sa pag-atipan sang ila kabataan.

Indi masarangan sang pamilya Garin nga tulukon lang ang ila mga kasimanwa. Nagaalipasa sila sa paghimo sang paagi agud nga matalupangod ang kinahanglanon sang tawo kag agud masabat ang ila ginahingyo.

Indi malipod ang kamatuoran nga sila ang may yara man sang kakulangan, kaangay sa iban bilang mga tawo lamang, apang ini ang ila ginapun-an paagi sa serbisyo nga wala sang pinilian.

Mabudlay panason sa paminsaron kag balatyagon ang mga bagay nga may kabahin sa pagpangabuhi bangud napagkit ini, nagahurma kag nagapahanumdom sa paghimakas para maagom ang masanag nga bwas-damlag.

Kaangay sang isa ka legasiya sa sahi sang panghimanwa ang naagom sang mga pumuluyo nga naserbisyuhan sang mga Garin.

Ini man ang kabangdanan kon ngaa nagapang-alang-alang ang iban nga magsumpong sa ila pwersa bangud sa posibilidad nga mapaslaw sila. Mas mapag-on nga pader ang suporta sang banwa nga ginapasulabi kaysa sa personal nga kawsa.

Madamo na ang napukan kag wala nakatenir sing malawig sa ila pagpanghimanwa bangud nalipat sila sa tawo nga ila ginpasaligan nga serbisyuhan.

May mga umalagi lang sa pwesto bangud ang ila handom amo lang ang maka-testing kag makabawi sa ila gasto. Nabudlayan sila nga makabalik bangud sa ila hapaw nga paglantaw kag pagkabig sa serbisyo nga ginalauman sa ila sang mga tawo.

May mga banwa nga pila na ka alkalde ang nagdumala. Magkatuhay nga pamilya ang nagabinungguanay kag wala nagahangpanay. Ang pumuluyo indi mag-ugyon sa pamilya nga wala naga-ugyon kag nagahiliusa bangud mangin magamo man ang ila banwa.

Kon nagahugpong ang kada katapo sang isa ka pamilya, nagapati ang pumuluyo nga mangin matawhay kag mainuswagon ang ila nga banwa.

Lauman naton nga magapabilin ang pinasahi nga serbisyo, bisan sin-o man ang yara sa pwesto, sang Mayor Garin nga namat-an ninyo.

 

By Roberto “Bert” Ladera