Mayor Garin

Mayor Garin

“Mayor Garin” – MABUDLAY pukanon ang serbisyo nga mapag-on bangud sa padayon nga pagsakdag sang mga pumuluyo nga naga-ugyon. Sa bisan sin-o man nga nagapanghimanwa sa bisan diin man nga banwa, ang lyabi agud nga sakdagon sang pumuluyo amo ang himpit nga serbisyo, wala...